Wejangan Anand Krishna: Mirror Neuron Menggandakan Kebaikan Atau Kejahatan Kita

Originally posted on Gita Kehidupan Sepasang Pejalan:
“Tiada buddhi, tiada inteligensia dalam diri yang tak terkendali, tiada pula keseimbangan diri serta kesadaran; dan tanpa keseimbangan, tanpa kesadaran, tiada kedamaian, ketenangan, ketenteraman. Lalu, bagaimana pula meraih kebahagiaan  sejati tanpa kedamaian?” Bhagavad Gita 2:66 https://bhagavadgita.or.id/   Satu per satu, hierarkinya di situ. Dijelaskan oleh Krishna. Jadi bukan…

Wejangan Anand Krishna: Waspada Bila Selalu Mengingat Objek Yang Memikat

Originally posted on Gita Kehidupan Sepasang Pejalan:
Review sedikit sloka sebelumnya. “Wahai Kaunteya (Arjuna, Putra Kuntī), indra yang terangsang, menjadi liar, bergejolak, dan dapat menghanyutkan gugusan pikiran dan perasaan (mind) para bijak yang sedang berupaya meraih kesadaran diri atau pencerahan…” Bhagavad Gita 2:60 https://bhagavadgita.or.id/   Indra yang tidak terkendali, pencecapan, penglihatan, pendengaran, semua organ-organ ini,…