Kidung Pitra Yajna dari Tanah Sunda

Rajah Kidung Pangjajap Pun Tabe Pun Sampurasuun…. Amit Ampun nun Paralun ka Gusti nu Maha SuciJembarna ka para Karuhun nu Aya di sabudeur Awun…Run turun Bayu tresna,Bayu Asih, Bayu mawa kawaluyaan, Bayu mawa ka elingan, Sakur nu kaliliwatan Sakur Nu katitincakanKu Urang buka Tutungkusan nu kahalangan, ku Pipinding.Bral geura mulih Ka Jati Mulang Ka AsalAsalLanjutkan membaca “Kidung Pitra Yajna dari Tanah Sunda”