GIITAA MAHATMYA

Sloka 1

Dharo’vaacha:

Bhagavan parameshaana bhaktiravyabhichaarinee;

Praarabdham bhujyamaanasya katham bhavati he prabho.

 

Bhumi, Ibu Pertiwi berkata : Oh Tuhan, O Yang Maha Kuasa! Mohon menjelaskan kepada hamba, bagaimanakah seseorang dapat mengembangkan rasa cinta kasih bhakti yang tidak tergoyahkan kepada Anda, sementara ia sibuk dalam berbagai kegiatan di dunia material ini?

 

Sloka 2

Sri Vishnur uvaacha:

Praarabdham bhujyamaano hi geetaabhyaasa-ratah sadaa;

Sa muktah sa sukhi loke

karmanaa nopalipyate.

 

Srii Vishnu bersabda : walaupun seseorang sibuk dalam berbagai kegiatan duniawi, tetapi dengan teratur membaca kitab suci Bhagavad Gita ia dibebaskan. Ia adalah makhluk yang paling berbahagia di dunia ini sebab ia tidak terikat oleh karma atau reaksi perbuatan.

 

Sloka 3

Mahaa-paapaadi paapaani giitaadhyaanam karoti chet;

Kvachit sparsham na kurvanti

nalinii-dalam ambuvat.

 

Seperti halnya daun teratai yang tidak terbasahi oleh air, demikian pula seseorang yang tekun membaca kitab suci Bhagavad Gita dengan teratur tidak akan ternodai oleh dosa – dosa termasuk dosa maha besar

Sloka 4

Giitaayaah pustakam yatra

yatra paathah pravartate;

Tatra sarvaani tiirthaani

prayaagaadiini tatra vai.

 

Seluruh tempat suci yang ada di dunia ini seperti Prayaaga dan lain – lain, akan bersemayam dimana kitab suci Bhagavad Gita disimpan dan dibaca

Sloka 5

Sarve devaash ca rishayo

yoginah pannagaash ca ye;

Gopaalaa-gopikaa vaapi naarado’ddhava paarshadaih.

 

Semua dewa – dewi, para rsi agung, para yogi, para naga agung, gopala, gopika (sahabat dan penyembah Sri Krishna), Narada, Uddhava, dan lain- lain juga bersemayam disana

Sloka 6

Sahaayo jaayate shiighram

yatra giitaa pravartate;

Yatra giitaa vichaarash ca

pathanam paathanam shrtam;

Tatraaham nishchitam prithvi nivasaami sadaiva hi.

 

Pertolongan segera datang dimana sloka – sloka suci Bhagavad Gita dibaca. Wahai Bhumi, secara pasti Aku tinggal selamanya dimana kitab suci Bhagavad Gita dibaca, dibacakan dan direnungkan

 

 

 

 

Sloka 7

Giitaashraye’ham tishthaami

giitaa me chottamam griham;

Giitaajnaanam upaashritya

trimllokaan paalayaamy aham.

 

Aku sendiri berlindung pada Bhagavad Gita, karena Bhagavad gita adalah tempat tinggal-Ku. Aku menjaga dan melindungi ketiga dunia dengan pengetahuan Bhagavad Gita

Sloka 8

Giitaa me paramaa vidyaa

brahma rupaa na samshayah;

Ardha-maatraaksharaa nityaa svaanirvaachya-padaatmikaa.

 

Bhagavad Gita adalah ilmu Pengetahuan-Ku yang tertinggi, tidak dapat diragukan lagi, Ia adalah bentuk Brahman yang kekal, Ardhamaatraa dari aksara suci OM, keagungan dan kemegahan yang dimiliki oleh sang roh.

 

Sloka 9

Chidaanandena krishnena

proktaa svamukhato’rjunam;

Veda-trayii paraanandaa

tatvaartha-jnaanasamyutaa.

Bhagavad gita disabdakan sendiri oleh Srii Krishna, Beliau Yang Maha Mengetahui, dari Bibir Padma-Nya kepada Arjuna. Ia berisikan intisari dari ajaran – ajaran Veda Trayi (Rg, Yayur dan Sama Veda), pengetahuan sejati yang penuh kebahagiaan.

 

Sloka 10

Yo’shtaadasa japo nityam

naro nishchalamaanasah;

Jnaanasiddhim sa labhate

tato yaati param padam.

 

Ia yang melafalkan 18 Bab Bhagavad Gita setiap hari, dengan penuh ketulusan dan ketetapan hati, pikirannya mantap dan tidak tergoyahkan, mencapai pengetahuan sempurna, dan tujuan yang tertinggi.

 

Sloka 11

Paat he’asamarthah sampurne tato’rdham paat hamaacharet;

Tadaa godaanajam punyam

labhate naatra samshayah.

 

Jika tidak memungkinkan untuk membaca keseluruhan sloka Bhagavad Gita, maka membaca setengahnya saja akan memberikan seseorang berkah sama dengan berkah yang didapatkan dari menyumbahkan seekor sapi

 

Sloka 12

Tribhaagam pat hamaanastu ganggaasnaanaphalam labhet;

Sadam sam japamaanastu somayaagaphalam labhet.

 

Ia yang membaca sepertiga dari sloka – sloka suci Bhagavad Gita kan memperoleh berkah yang sama seperti mandi di sungai Suci Gangga dan ia yang membaca seperenamnya akan mendapatkan berkah seperti melakukan persembahan soma

 

Sloka 13

Ekaadhyaayam tu yo nityam pathate bhaktisam yuta;

Rudralokam avaapnoti

Gan o bhutvaa vasecchiram.

 

Orang yang membaca satu bab Bhagavad Gita dengan penuh rasa bhakti akan mencapai tempat tinggal Rudra dan menjadi pelayan Shiva. Ia tinggal disana selama bertahun – tahun

Sloka 14

Adhyaayam shlokapaadam vaa nityam yah pathate narah;

Sa yaati narataam yaavan

manwantaram vasundhare.

 

Wahai Bhumi, jika seseorang membaca seperempat dari sloka – sloka suci Bhagavad Gita maka ia akan mendapatkan badan manusia hingga akhir perputaran jaman

Sloka 15 – 16

Giitaayaah shlokadasakam sapta pancha chatushtayam;

Dvau triinekam tadardham vaa shlokaanaam yah pathennarah.

Chandralokam avaapnoti varshaanaamayutam dhruvam;

Giitaapaathasamaayukto

mrito maanush ataam vrajet.

 

Ia yang membaca berulang – ulang sepuluh, tujuh, lima, empat, tiga, dua atau bahkan satu atau setengah sloka akan mencapai planet bulan dan tinggal disana selama sepuluh ribu tahun. Dengan membiasakan diri mempelajari kitab suci Bhagavad Gita setiap hari, maka orang yang sedang sekarat sekalipun akan bangkit dan segar bugar kembali

Sloka 17

Geetaabhyaasam punah kritvaa labhate muktim-uttamaam;

Giitetyucchaarasam yukto mriyamaano gatim labhet.

 

Dengan mempelajari ajaran – ajaran suci Bhagavad Gita secara tekun seseorang mencapai pembebasan. Mengucapkan sloka suci Bhagavad Gita pada saat menjelang ajal akan membawa seseorang pada pembebasan.

 

Sloka 18

Giitaarthashravanaasakto mahaapaapayuto’pi vaa;

Vaikuntham samavaapnoti vishnunaa saha modate.

 

 

Walaupun seseorang itu penuh dosa, namun jika ia tekun dan mantap mendengarkan ajaran – ajaran suci Bhagavad Gita maka ia akan mencapai kerajaan Tuhan dan menikmati pelayanan pada Sriii Visnu

Sloka 19

Giitaartham dhyaayate nityam kritvaa karmaani bhurishah;

Jiivanmuktah sa vijneyo dehaante paramam padam.

 

Ia yang dengan tekun bermeditasi pada ajaran – ajaran suci Bhagavad Gita, setelah melakukan banyak kegiatan – kegiatan mulia, maka ia akan mencapai tujuan tertinggi setelah meninggalkan badannya. Orang seperti itu disebut Jivanmukta, yaitu orang yang mencapai pembebasan semasih hidup

Sloka 20

Giitaamaashritya bahavo bhubhujo janakaadayah;

Nirdhutakalmashaa loke

giitaayaataah param padam.

 

Ada banyak roh – roh agung seperti Janaka yang telah mencapai kesempurnaan, terbebas dari segala dosa di dunia ini dengan berlindung pada kitab suci Bhagavad Gita.

Sloka 21

Giitaayaah pathanam kritvaa maahaatmyam naiva yah pathet;

Vrithaa paatho bhavet tasya shrama eva hyudaahritah.

 

Ia yang tidak membaca keagungan Bhagavad Gita, setelah membaca kitab suci Bhagavad Gita, kehilangan segala berkah yang seharusnya dicapainya.

 

 

 

Sloka 22

Etan maahaatmya-samyuktam giitaabhyaasam karoti yah;

Sa tat-phalam avaapnoti durlabhaam gatim aapnuyaat.

 

Ia yang mempelajari ajaran – ajaran suci Bhagavad Gita dan pada saat yang bersamaan juga mempelajari keagungan Bhagavad Gita, maka ia akan mencapai segala berkah yang telah disebutkan diatas yang sesungguhnya sangat sulit untuk dicapai.

 

Sloka 23

Suta Uvaacha:

Maahaatmyam etad giitaayaa mayaa proktam sanaatanam;

Giitaante cha pathed yas tu yaduktam tat-phalam labhet.

 

Rsi Suta Bersabda: Keagungan kitab Bhagavad Gita yang kekal ini, hendaknya dibaca setelah seseorang membaca sloka – sloka suci Bhagavad Gita, maka ia mencapai tujuan – tujuan seperti yang sudah aku jelaskan

Iti srivaraahapuraane srigiitaamaahaatmyam sampurnam.

 

Om Shanti, Shanti, Shanti!

Demikian keagungan Bhagavad Gita dalam Kitab Sri Varaha Purana

Iklan

Tentang Ni Made Adnyani

Aku suka Menulis, aktifitas Mengajar dan Yoga
Pos ini dipublikasikan di Apresiasi Buku, Bhagavad GIta, Materi Pelajaran, Media Pembelajaran, My Life Note, Pendidikan agama Hindu dan tag , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s