Berpegang Pada Kebenaran, Kita Tidak Dapat Berdusta

Banyak diantara Kita mengeluhkan kondisi masyarakat kita sendiri. banyak orang tidak sesuai antara kata-kata dan tindakannya. tidak ada keselarasan. kita sendiri hanya “berkomentar” pada kondisi itu, kita tidak menjadi “ksatriya” untuk menjadi contoh yang memiliki keselarasan itu. kita mesti berusaha dengan pertama-tama berpegang pada kebenaran, berpegang pada kejujuran, berpegang pada Satya

Teguh Dalam Ahimsa, Maka Himsa (Kekerasan) Tidak Dapat Bertahan

YOGA SUTRA PATANJALI, II.35 “Ahimsa Pratisthayam tat sannidhau vairatyaghah” Berhadapan dengan seseorang yang teguh dalam Laku ahimsa atau sikap tanpa kekerasan, maka kekerasan tidak dapat bertahan. Pengertiannya adalah segala sikap penuh kekerasan akan runtuh atau berakhir dengan sendirinya